Benvingut a Asfis, la seva assessoria a Barcelona 

Assessoria Comptable

  • Organització i posada en marxa de la Comptabilitat Oficial
  • Confecció de la comptabilitat d’acord amb la Legislació Mercantil
  • Assessorament comptable permanent
  • Gestió de tresoreria
  • Comptabilitat pressupostària i analítica
  • Balanços i comptes de pèrdues i guanys i el seu anàlisi
  • Confecció de la Memòria i dels Comptes Anuals


    Perqué a ASFIS  trobarà tot el suport tècnic, humà i mitjans informátics per atendre i complir les necessitats legals, i resoldre totes les consultes sobre la comptabilitat de la seva empresa o negoci.