Benvingut a Asfis, la seva assessoria a Barcelona 

Assessoria Inmobiliària

Administració de Finques
 • Constitució de la Comunitat de Propietaris
 • Legalització del Llibre d’Actes  

  Control d'Ingressos i Despeses Comunitàries
 • Gestió de Cobrament de les Quotes Ordinàries i Extraordinàries
 • Total claredat en les operacions econòmiques
 • Assistència a la Reunió Ordinària Anual i confecció de l’acta corresponent
 • Assessorament Llei Propietat Horitzontal
 • Administració de Lloguers
 • Contracte de Lloguer
 • Gestió del cobrament del lloguer
 • Assegurança de cobrament del lloguer
 • Cèdula d’habitabilitat

  Perqué a  ASFIS,   hi trobarà els  professionals que realitzen totes les funcions del Secretari/Administrador, estipulades a la Llei, entre d'altres:
  · Certificacions sobre l’estat dels deutes de qualsevol propietari
  · Certificats dels acords de la Junta per poder acudir a la reclamació judicial dels deutes
  · Preparar el Pressupost i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles
  · Atendre a la conservació i manteniment de la finca, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, comunicades per el President
  · Efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents
  · Actuar en el seu cas com a Secretari de la Junta