Benvingut a Asfis, la seva assessoria a Barcelona 

Assessoria Jurídica

Dret Mercantil
 • Constitució, transformació, fusió i disolució de tot tipus de societat
 • Redacció d'estatuts, actes de juntes generals i de consell d'administració
 • Concurs de creditors 
 • Contractes mercantils en general 

  Dret Laboral
 • Assessorament, planificació i execució d'expedients de regulació d'ocupació 
 • Acomiadaments i sancions       
 • Modificació de les condicions de treball   
 • Expedients de Jubilació, Viudetat i Invalidesa  

  Dret Civil
  Assessorament, negociació i defensa judicial en relació a:
 • Propietat, llogers, deutors  
 • Herències i successions
 • Separacions, divorcis, guarda i custòdia, incapacitats i tuteles
 • Reclamacions derivades d'accidents de trànsit 

  Perqué a ASFIS obtindrà tot el suport legal i humà per atendre totes les necessitats legals personals, de la seva empresa o  negoci.                      
  A ASFIS, hi trobarà aquest recoltzament de manera personalitzada i amb rigor professional.