Benvingut a Asfis, la seva assessoria a Barcelona 

Gestió d' herències

Assessorament legal a tots els hereus
Estudi Econòmic del cabdal hereditari, per aconseguir la menor repercussió fiscal
Declaració de Hereus (en cas de no haver testament)
Sol·licitud de tots els Certificats al Registre Civil Corresponent
Sol·licitud de les Últimes Voluntats
Sol·licitud del Certificat d’Assegurances
Sol·licitud del Testament Original al Notari corresponent
Preparació de tota la documentació per el Notari
Càlcul, liquidació i tràmit  de l’Impost de Successions i Plus Vàlua
Tràmit davant del Registre de la Propietat per la Inscripció de les finques a nom dels hereus