Serveis

Assessoría Inmobiliària

Àrea Inmobiliària

Els nostres principals serveis:

 • Constitució de la Comunitat de Propietaris.
 • Legalització del Llibre d’Actes.
 • Control d’ Ingressos i Despeses Comunitàries.
 • Gestió de Cobrament de les Quotes Ordinàries i Extraordinàries.
 • Total claredat en les operacions econòmiques.
 • Assistència a la Reunió Ordinària Anual i confecció de l’acta corresponent.
 • Reclamació no judicial de las quotes impagades.
 • Assessorament Llei Propietat Horitzontal
 • Contracte de Lloguer.
 • Gestió del cobrament del lloguer.
 • Assegurança de cobrament del lloguer.
 • Cèdula d’habitabilitat.
 • Certificat energètic.

Per que ASFIS?

Perqué a ASFIS, hi trobarà els professionals que realitzen totes les funcions del Secretari/Administrador, estipulades a la Llei, entre d’altres:

– Certificacions sobre l’estat dels deutes de qualsevol propietari.
– Preparar el Pressupost i sotmetre a la Junta el pla de despeses previsibles.
– Atendre la conservació i manteniment de la finca, disposant les reparacions i mesures que resultin urgents, comunicades per el President.
– Efectuar els pagaments i realitzar els cobraments que siguin procedents.
– Actuar en el seu cas com a Secretari de la Junta.

Soliciteu informació sense compromís

Necessita ajuda legal?

Poseu-vos en contacte amb ASFIS i l’assessorarem sobre qualsevol tipus de gestió fiscal, laboral, comptable, jurídica que necessiti. També pot trucar al 934980131 o escriure a info@asfis.com